מידע והנחיות לרישום לחטיבה לשנת הלימודים תשפ"א


ניתן להירשם לחטיבה בשתי דרכים:


הרשמה מקוונת:

החל מתאריך 5.1.20 ועד 6.3.20


יש למלא את כל הטפסים המצורפים כולל:

טופס הוראת קבע כולל פרטי בנק, מספר חשבון ופרטי בעל החשבון.

טופס השאלת ספרי לימוד.

לאחר המילוי יש לשלוח את הטפסים לכתובת: school@hayovel.org.il

בנוסף, יש לצרף למייל

הערכה אחרונה של כיתה ו'+תעודת סוף כיתה ה'.

שתי תמונות דרכון.

ת.ז כולל ספח ילדים.


הרשמה במזכירות החטיבה

בין התאריכים 16 בפברואר עד 6 במרס 2020.

בימים א,ב,ד,ה בין השעות 8:30-14:00. ביום ו' בין השעות 8:30-11:30.

הרישום יכלול:

טפסי רישום מלאים (יש להדפיס כל דף בנפרד, ולא כדף דו צדדי).

צילום ת.ז + ספח של אחד ההורים.

שתי תמונות דרכון.

צילום הערכה אחרונה של כיתה ו'+תעודת סוף כיתה ה'.

טופס הוראת קבע כולל פרטי בנק, מספר חשבון ופרטי בעל החשבון.

טופס השאלת ספרי לימוד.
תלמידים ללא המסמכים הדרושים לא יוכלו לבצע הרשמה