מידעונים חודשיים

אחת לחודש נשלח לכל הורי בית הספר באמצעות המייל - מידעון בו מפורסמות כלל הפעילויות אשר התרחשו בבית הספר במהלך החודש