מסגרות תמיכה לתלמידים

מסלול חינוך מיוחד

המסלול כולל מערך תמיכה לתלמידים הלומדים בכיתות הרגילות ובארבע כיתות מקדמות

מתי"א – מערך תמיכה לתלמידים שקבלו זכאות לשעות שילוב על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק השילוב. הצוות כולל מורי שילוב העובדים עם התלמידים בשיטות הוראה מתקנת המתמקדות בעיקרן בלימוד אסטרטגיות למידה. בנוסף, ישנם מטפלים פרא רפואיים העובדים עם מספר מצומצם של תלמידים שהופנו לטיפול על פי ההחלטות בועדת זכאות לשילוב בית ספרית, בהתאם לצרכי התלמידים

כיתות מקדמות – בהן לומדים עד 16 תלמידים בכיתה (כיתה ז', שתי כיתות ח' וכיתה ט'). שיטות ההוראה בהן מגוונות במטרה לתת מענה לתלמידים הזכאים לחינוך מיוחד ולקדם אותם בעזרת תל"א (תוכנית לימודים אישית)

העבודה האינדיבידואלית בכיתה מתבצעת ע"י צוות מקצועי ומיומן הכולל: מורה מחנכת, סייעת, מטפל במוסיקה ועוד

אנו מעניקים את התמיכה בהתאם לצרכים המיוחדים הייחודיים לכל תלמיד ותלמידה ושואפים לשילוב התלמידים בכיתות הרגילות בהתאם ליכולתם


הכח להצליח

תוכנית שמטרתה קידום תפקודי לומד, מתן מענה דיפרנציאלי לתלמידים שאינם תלמידי שילוב והבניית תהליכי הוראה המותאמים לצרכי הלומדים.

התוכנית כוללת את שלוש השכבות, כאשר בכל שכבה נכללים כ-30 תלמידים בממוצע, אשר אותרו בעזרת מבחני מיפוי בתחילת כיתה ז' ועל פי תפקודם בכיתה, במיוחד במקצועות רבי המלל בהם מתמקדת התוכנית.

התלמידים מחולקים לקבוצות קטנות ולומדים כשעתיים עד ארבע שעות בשבוע עם מורים מבית הספר אשר מקבלים הדרכה שמטרתה מתן כלים להוראה מותאמת והעלאת המודעות לשונות באוכלוסיית התלמידים.

ההוראה בקבוצות מתמקדת באסטרטגיות למידה ובמיומנויות אורייניות במקצועות רבי מלל.

מל"א

מרחב למידה אחר – תוכנית למניעת נשירה של נוער בסיכון, תוכנית מיסודה של עמותת אשלים, ג'וינט ישראל ומשרד החינוך

התלמידים המשתתפים בתוכנית יוצאים מכיתת האם ללמידה במרחב נפרד באווירה שונה ובתוכנית לימודים אישית

במל"א הדגש הוא על מתן מענה רגשי לתלמיד ותמיכה בלימודים במקצועות על פי בחירה, מתוך כוונה להכיל את התלמיד, למצוא לו מסגרת השתייכות ולתמוך בחזרתו לכיתת האם כתלמיד מן המניין. בתכנית משתתפים עד 20 תלמידים נבחרים

את מל"א מפעילים צוות מורים מבית הספר, מורים חיילים ומתנדבים מתחומי הוראה שונים, אשר נמצאים בשיח מתמיד עם הצוות הייעוצי והפסיכולוגי של בית הספר

העבודה נעשית בתיאום עם צוות פדגוגי הכולל את היועץ, המחנך, רכז השכבה, מנהל השכבה ובשיתוף עם ההורים