חטיבת היובל - נתונים כלליים

מספר התלמידים בבית הספר – 995 תלמידים

מספר כיתות סה"כ - 32

כיתות מקדמות – 3

כיתות תל"מ – 2

שכבה ז' – 9 כיתות רגילות + 1 מקדמת

שכבה ח' – 9 כיתות רגילות + 1 מקדמות + 1 תל"מ

שכבה ט' – 9 כיתות רגילות + 1 מקדמת + 1 תל"מ

צוות הוראה – 85

צוות מנהלה – 20

צוות טיפולי – 4 יועצות, פסיכולוג