חזון בית הספר

הדואג לימים – זורע חיטה"

הדואג לשנים – נוטע עצים

"הדואג לדורות – מחנך אנשים

(יאנוש קורצ'אק)

בית הספר היובל הינו מוסד חינוכי, הרואה בקהילת התלמידים, צוות בית הספר וההורים, שותפים מלאים לדרך ולעשייה

בית הספר מוביל למצוינות לימודית וחברתית בקרב תלמידיו ומוריו

בית הספר רואה ברווחת התלמידים וכל באי בית הספר את מהותו. ולכן, בית הספר מעצים ואת תלמידיו, מאפשר להם למצוא את מקומם ולפתח את אישיותם ואת כישוריהם למען יוכלו להגשים את עצמם ולצמוח לאזרחים ערכיים רחבי אופקים, מעורבים ותורמים לחברה

חברה

בית הספר יעודד את תחושת השייכות והשותפות לבית הספר, לקהילה, לחברה ולמדינה

ערכים

בית הספר יקדם בקרב תלמידיו ערכים חברתיים אשר עולים בקנה אחד עם דמות הבוגר הרצוי כאזרח תורם ומעורב בחברה, המגלה רגישות וסובלנות לזולת וחותר למצוינות אישית

מנהיגות

בית הספר יפעל להעצמת המנהיגות והמעורבות החברתית בכל דרך