חברה, ערכים ומנהיגות

חברה

מעורבות תלמידים בתהליך הלימודי על ידי שיחות קבועות

קיום סקר אקלים פנימי מקיף אחת לשנה בכל כיתות בי"ס, ניתוח התוצאות והצבת יעדים בהתאם לתוצאות

ציון ימי הולדת תלמידים ומורים בפלזמה בלובי בית הספר

אמנה בית ספרית לקווים אדומים


ערכים

מפגש בוקר מחנכים ותלמידים ליצירת דיאלוג פתוח ויומיומי בנושאים דיומא

שיחות חתך עם תלמידים

הבניית ישיבות פדגוגיות עם תלמידים כהכנה והבאת קולם לישיבה

מידעון חודשי להורים

שיתוף הורים ומורים קבוע דרך המייל

שקיפות מלאה במשו"ב להורים והתלמידים

אתר בי"ס פעיל

התייחסות לערכים מובילים בכל מקצוע ובכל נושא נלמד בפדגוגיה.

פעילויות מרוכזות בנושאים ערכיים כגון התנדבות, מעורבות, חברות, קבלת השונה, אהבת הארץ וכד'.

מנהיגות

הקמת קבוצות מנהיגות שכבתיות להפעלת פעילויות לשכבה, לכלל בית הספר ולקהילה.

התנדבות בקהילה, התרמות

יוזמות תלמידים המאורגנות על ידי תלמידים ומורים במשותף.

מדיניות הדלת הפתוחה לתלמידים, הורים ומורים בבית הספר

מעורבות תלמידים ואחריותם על הפקת אירועים וטקסים

ימי ניקיון בית ספריים – שייכות, אחריות, מעורבות

מעורבות חברתית כדרך חיים - הערכת תרומה חברתית בתעודה

חינוך לערכים באופן ספירלי בשכבות השונות – תוכניות ייעוציות, חברתיות ופדגוגיות

חינוך למצויינות - טקסי הצטיינות בשיתוף ההורים בחנ"ג, הצטיינות לימודית, תרומה חברתית ושינוי.

חינוך חברתי – שבועות מרוכזים: החברה הישראלית, אורח חיים בריא, משואה לתקומה