החינוך החברתי קהילתי

החינוך החברתי קהילתי בחט"ב היובל החינוך החברתי קהילתי בבית הספר ישאף להעצמת התלמידים תוך הקניית ערכים, פיתוח כישורים אישיים וחברתיים, עידודם והכוונתם לתרומה לקהילה הסובבת אותם

החינוך החברתי קהילתי בחט"ב היובל

החינוך החברתי קהילתי בבית הספר ישאף להעצמת התלמידים תוך הקניית ערכים, פיתוח כישורים אישיים וחברתיים, עידודם והכוונתם לתרומה לקהילה הסובבת אותם.

אבני היסוד: מחויבות למדינת ישראל, חינוך לאורח חיים דמוקרטי, טיפוח זהות יהודית וישראלית, סולידאריות ואחריות חברתית, טיפוח מנהיגות נוער, קהילתיות ולמידה חברתית. כל אלה ישולבו במערך שעות החינוך בכיתות בעזרת תוכנית ליבה מסודרת של מערכי שיעור בהוצאת אגף מנהל חברה ונוער במשרד החינוך.

תכנית הליבה לשיעורי מחנך: בניית תכנית בית ספרית בחלוקה שכבתית לשיעורי מחנך המבוססת על תכנית הליבה והטמעת התכנית בקרב מחנכי בית הספר.

שיתוף גורמים נוספים: שיתוף מספר גדול ככל האפשר של גורמים שביכולתם לתרום לקידום המטרות החברתיות והקהילתיות בבית הספר: תלמידים, הורים, מורים, בעלי תפקידים בבית הספר וגורמים נוספים מתוך הקהילה.

קידום נושא אורח חיים בריא: מתוך ראייה שהקהילה מורכבת מפרטים והעצמת הפרט תורמת לחיזוק הקהילה, יושם דגש על חינוך לאורח חיים בריא (פעילות גופנית, תזונה נכונה, ניהול לחצים, היגיינה, ואיכות סביבה).

שיתוף הקהילה בחיי בית הספר: המשך פעילות מערך ממוחשב של העברת מידע להורי התלמידים במטרה להביא למעורבות גבוהה בחיי בית הספר ובכך להגברת המודעות ושיתוף הפעולה שלהם בנעשה בבית הספר.

חיזוק הנהגת התלמידים הבית ספרית: בכל אחת מהשכבות יבחרו התלמידים מועצות שכבה, אשר יהוו את הבסיס להקמת מועצת התלמידים הבית ספרית.

פתיחת בית הספר לקהילה: בעזרת מחויבות אישית, הרצאות הורים, הזמנה לטקסים ממלכתיים: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעילויות יזומות למען הקהילה.