חטיבת הביניים היובל - מבשרת ציון

פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

חלוקת מלגות

הורים יקרים שלום,

כמדי שנה, ביה״ס מחלק מלגות לימודים למשפחות הזקוקות לסיוע בתשלום שכר הלימוד.

מצורפים שני מסמכים (טופס מלגה + טופס הנחה) אותם יש למלא, לסרוק ולשלוח עד לתאריך 25.9.20 לאיימל ביה"ס school@hayovel.org.il

נא לצרף את כל האישורים הנדרשים כמפורט בטפסים.
מערכת בחירת לוקר - שנת הלימודים

תשפ"א


המערכת פתוחה רק לבעלי הוראת קבע או עבור הורים שהסדירו את התשלום מבעוד מועד.


לפני כניסה למערכת מומלץ לאתר את מיקום הלוקר המועדף במפה המצורפת


רשימת ספרי לימוד תשפ''א.doc